O vlně

Trochu z historie

Vlna je vedle přírodního hedvábí, lnu a bavlny jednou z nejstarších textilních surovin. Již ve starověku provázela ovce člověka a první písemný záznam o chovu ovcí je vlastně v Bibli, kde se píše o Abrahamovi a jeho stádech ovcí.

Také staří Egypťané znali již chov ovcí, stříhali je a vyráběli vlněné látky třebaže primitivním způsobem.

Řekové a po nich Římané rovněž vyráběli vlněné látky a již v tehdejší době básníci opěvovali „zlaté rouno“.

V našich zemích se původně chovala ovce nížinná s vlnou hrubou. Jemné ovce k nám přišly až konce 18 století. Napoleon daroval Ferdinandu III. stádo jemnovlných ovcí.Merino ovce pěstovaly na svých statcích různé knížecí a hraběcí rody. V českých zmích byl dosažen vrchol produkce vlny v 60 letech 18 století, kdy stáda obnášela až 2,5 mil ovcí.

Hlavními producenty vlny jsou Austrálie, Nový Zéland, Jižní Afrika a Argentina.

Složení a struktura vlněného vlasu

Podstatnou částí ovčího vlákna je protein keratin. Keratin obsahuje síru, která je příčinou odolnosti proti chemickým a povětrnostním vlivům. Při spalování je cítit její zápach – jednoduchý prostředek, zda je např. látka vyrobena z ovčí vlny - konec se škvaří.

Tepelná isolačnost

Ovčí vlákno chrání proti horku, zimě, dešti a proti všem vnějším vlivům.
Vlna sama nehřeje, chrání jen, jako špatný vodič tepla před únikem a vyprcháním tepla z lidského těla. Příčinou jsou mezifibrilární vzduchové dutinky ve vlákně,její chemické složení a její obloučkovistost
Vlněné šupinky isolují teplo, neboť zadržují velké množství vzduchu.

Pružnost vlny

Je značná a je jednou z význačných charakteristik vlny. Toto vlákno patří mezi nejpružnější textilní předivo a je vysoce hodnoceno. Pružnost vlákna podmiňuje obzvláště velmi dobrá tvárnost za vlhka, tepla a tlaku. Tímto si vlněné výrobky zachovávají stálý tvar.

Navlhavost vlny

Je vysoká., může pojmout ze vzduchu až 40% obsahu vody bez znatelného vlhkého omaku.

Použití

Vlna, díky řadě svých výborných nenapodobitelných vlastností. Zůstává univerzálním textilním materiálem v celé šíři sortimentu.

Hlavní směry uplatnění jsou

  • oděvnické účely (vysoce jakostní a luxusní zboží)
  • bytový a dekorační textil (koberce, deky, závěsy)
  • výroby plstí ( kloubouky, vložkovina, brusné kotouče)
  • technické tkaniny (filtrace)
  • stavební průmysl ( izolace)